/* * @version $Id: index.php 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $ * @package Joomla * @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ Мета і завдання Громадської організації -->

Мета і завдання Громадської організації

 

2 квітня 2011 року у м. Люботин була створена Громадська організація «Товариство захисту культурної спадщини та природного середовища «Люботин».

Основною метою діяльності  якої захист і збереження культурної спадщини та природного середовища на території міста Люботин.

Для досягнення поставленої мети «Товариство» ставить перед собою такі завдання:

Громадський контроль за діяльнiстю усіх гілок влади на всіх рівнях за виконанням вимог чинного законодавства, Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Водний Кодекс України», Земельний Кодекс України», «Про охорону археологічної спадщини», «Про охорону земель» та інших законодавчих та нормативних актів України, які регулюють питання захисту культурної спадщини та природного середовища.

Активно сприяти оприлюдненню громадської думки мешканців міста і доведення її до відома широкої громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування з приводу охорони, збереження культурної спадщини і  природного середовища.

Сприяння мобілізації громадян для участі в обговоренні громадських проблем щодо збереження об’єктів культурної спадщини  –  пам’ятників історії, архітектури, які перебувають під охороною держави, «Садиба Заміська ХІХ ст.», в сел. Гиївка м. Люботин (Охоронний номер в державному реєстрі нерухомих пам’ятників України № 702), Ландшафтний парк  (Охоронний номер в державному реєстрі нерухомих пам’ятників України № 701) вул. Шевченка, м. Люботин, інших пам’ятників історичної та культурної спадщини, розташованих на території міста Люботин,  природних об’єктів (парків, скверів, ставків) та інших об’єктів природного середовища, що розташовані на території Люботинської міської ради.

Підвищення компетентності громадян у питаннях державного та місцевого управління  об’єктами  культурної спадщини та природного середовища, щодо  їх збереження і використання.

Участь у здійсненні громадської експертизи рішень органів місцевого самоврядування, що мають відношення до захисту та збереження культурної спадщини та природного середовища м. Люботин.

Сприяння формуванню суспільних вимог до представників органів місцевого самоврядування в питаннях, що являються метою та завданнями «Товариства».

Захист, життєво важливих інтересів громади міста Люботин у питаннях збереження культурної спадщини та природного середовища.

Консолідація зусиль громади міста Люботин на розуміння, що збереження та використання культурної та природної спадщини  на території міської ради – це особлива містоутворююча функція. Пропагувати ідею того, що місто Люботин є історичним містом, відноситься до міст із великим потенціалом культурної та природної спадщини, що може вплинути на встановлення особливої спеціалізації території, як культурного та туристичного центру  Слобожанщини та створення нових умов фінансового розвитку міста.

Залучення представників влади до конструктивного діалогу та співпраці з «Товариством» з питань охорони культурної спадщини та природного середовища, регіонального розвитку міста.

Залучення всіх зацікавлених організацій, громадян до вирішення цих завдань в установленому законом порядку.

 

 
Warning: include(html/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/lubotin.com/templates/pwc035_j15/index.php on line 168 Warning: include(): Failed opening 'html/template.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /www/lubotin.com/templates/pwc035_j15/index.php on line 168

Чем больше всего запомнился Вам первый год работы городской власти нашего города ?
 
QR Code