/* * @version $Id: index.php 14401 2010-01-26 14:10:00Z louis $ * @package Joomla * @copyright Copyright (C) 2005 - 2010 Open Source Matters. All rights reserved. * @license GNU/GPL, see LICENSE.php * Joomla! is free software. This version may have been modified pursuant * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or * other free or open source software licenses. * See COPYRIGHT.php for copyright notices and details. */ Бойко Валерій Володимирович -->

Бойко Валерій Володимирович

Доктор медичних наук (1992), профессор (1997). Директор Державної установи "Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України", завідувач кафедрою хірургії № 1 Харківського національного медичного університету, Заслужений діяч науки і техніки України (2008), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Бойко Валерій Володимирович народився 16 лютого 1962 року в селищі Коломак Валківського району Харківської області.

З 1969 року по 1977 рік навчався в Люботині, де закінчив Люботинську середню школу № 2 з відзнакою.

Закінчив Харківський медичний інститут у 1985 з відзнакою за фахом „Лікувальна справа”. Ще будучи студентом ІІ курсу, став захоплюватися хірургією, відвідував науковий студентський гурток на кафедрі госпітальної хірургії, а закінчивши інститут, присвятив своє життя обраній спеціальності.

Свій трудовий стаж почав практичним лікарем-хірургом у Харківському НДІ загальної і невідкладної хірургії. Під керівництвом академіка В.Т.Зайцева у 1990 році захистив кандидатську, а в 1992 році ( у 30 років) – докторську дисертації.

З 1990 року В.В.Бойко працює на кафедрі госпітальної хірургії Харківського медичного інституту асистентом, доцентом, а з 1996 року – директор Харківського НДІ загальної і невідкладної хірургії, і з січня 2000 року – завідувач кафедрою госпітальної хірургії ХДМУ,

Загальний стаж роботи – 24 роки, науково-педагогічний – 15 років.

В.В. Бойко – високоосвічений фахівець-хірург, плідний учений, творча і надзвичайно працьовита людина: на його рахунку біля 1230 наукових праць, з яких – 40 монографій по різноманітній хірургічній патології, насамперед, ургентній (ускладнення виразкової хвороби, гостра непрохідність кишечника, механічні жовтяниці, тромбоемболія легеневої артерії й інше), 3 навчальних посібника і більше ніж 70 інших учбово-методичнтих матеріалів для лікарів-хірургів і студентів, 159 патентів України й авторський посвідчень на винаходи. У 1995 – 1996 роках – він стипендіат Кабінету Міністрів ( для молодих вчених).

В.В. Бойко – досвідчений педагог і науковий керівник. Продовжуючи і розвиваючи традиції Харківської хірургічної школи академіків Олександра Олексійовича Шалімова і Володимира Терентійовича Зайцева (учнем, вихованцем і спадкоємцем якого він є), Валерій Володимирович велику увагу приділяє підготовці молодих лікарських, наукових і педагогічних кадрів. Під його керівництвом виконані і захищені 14 докторських та 35 кандидатських дисертацій.

Під керівництвом професора В.В.Бойко виконано 12 і виконується 5 значних науково-дослідницьких праць викладачами і учнівською молоддю кафедри та науковцями Інституту загальної та невідкладної хірургії. Наукова робота „Удосконалення методів діагностики та лікування постгеморагічної гіпоксії у полі органної недостатності у хворих виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки, ускладненою масивною крововтратою” нагороджена Дипломом Академії медичних наук України ( 2002р.)

З 2005 року – він Лауреат Державної премії України з проблеми фундаментальних досліджень впливу гіпертермії на стан імунітету та розробку нових висооефективних технологій лікування гнійних і гнійно-септичних захворюваннях в серцево-судинній та абдомінальній хірургії.

В.В. Бойко проводить велику учбово-методичну рообту: видано 3 учбових посібника для студентів і інтернів-хірургів, опубліковано 8 тез – доповідей на учбово-методичних конференціях України з тематики підготовки науково-педагогічних кадрів, 4 статті у центральному друку з учбово-методичної тематики та видано біля 70 методичних рекомендацій для студентів і інтернів-хірургів ( із них з грифом МОЗ України – 6).

Професор Бойко В.В. виконує велику лікувальну роботу на обох клінічних базах кафедри – в Інституті загальної та невідкладної хірургії і в Харківській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги, він володіє найскладнішими операціями на органах черевної і грудної порожнин ( у тому числі на судинах і серці), виконує складні операції при суміжній онкологічній, ендокринологічній, урологічній та гінекологічній патологіях.

Неодноразово підвищував кваліфікацію на курсах удосконалення у Москві, Києві, Харкові, має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії.

Професор Бойко В.В. прийняв у академіка В.Т.Зайцева естафету по керівництву Науково-учбово-виробничим об’єднанням „Хірургія”, що було створено у 1986 році на базах Харківського НДІ загальної і невідкладної хірургії, Харківської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги і кафедри госпітальної хірургії ХМІ, що плідно працює і в даний час по наданню екстреної і планової хірургічної допомоги населенню Харкова й області, а також по підготовці лікарських, наукових і педагогічних кадрів.

У 2002 році з ініціативи Бойко В.В. створено нове НУВО „Політравма”, до складу якого увійшли міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, кафедра госпітальної хірургії Харківського державного медичного університету, Інститут загальної та невідкладної хірургії АМНУ, кафедра травматології Харківської медичної академії післядипломної освіти. Нове об’єднання підвищить ефективність і якість підготовки лікарів – фахівців в галузі шоку і політравми.

Професор Бойко В.В. з 2000 по 2005 рік – експерт Вищої атестаційної комісії України. Зараз він – член Вченої ради МОЗ України. Бере активну участь у міжнародній і громадській діяльності. Він обраний до складу Європейської міжнародної асоціації хірургів, а також асоціації хірургії травми й інтенсивної терапії.

В.В.Бойко також бере активну участь у роботі Харківського обласного і наукового товариства хірургів, яке він очолив у 2000 році і де його наукова праця по комп’ютерним системам у невідкладній хірургії ( 1990р.) була відзначена почесною грамотою.

Професор Бойко В.В. – член редколегії Всеукраїнського журналу „Клінічна хірургія”, „Міжнародного медичного журналу”, „Шпитальна хірургія” (Тернопіль), Харківських науково-практичних медичних журналів „Експериментальна і клінічна медицина”, „Медицина сьогодні і завтра”, член редакційної ради науково-практичного медичного журналу „Врачебное дело”, заступник головного редактора Харківського журналу „Фотобіологія та фотомедицина”, головний редактор недавно створеного журналу „Харківська хірургічна школа”, член спеціалізованої вченої ради „Хірургія”, координаційних рад „Хірургія” і „Лазери”.

Неможливо не відзначити, що професор Бойко В.В. – чудова людина, якій властиві такі прекрасні людські якості, як шляхетність, людяність, шанобливе ставлення до людей, велика скромність, висока відповідальність, ініціативність і величезна працездатність, завдяки яким він досяг значних успіхів у хірургічній, науковій і педагогічній діяльності.

Із матеріалів краєзнавчого музею.

 

 
Warning: include(html/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/lubotin.com/templates/pwc035_j15/index.php on line 168 Warning: include(): Failed opening 'html/template.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /www/lubotin.com/templates/pwc035_j15/index.php on line 168

Чем больше всего запомнился Вам первый год работы городской власти нашего города ?
 
QR Code